Föreningsarbete och samverkan

Många fiskevårdsområdesföreningar i Jönköpings län är små med relativt få fiskevattenägare. I mindre föreningar kan det av naturliga skäl vara svårare att hitta personer till styrelsen och att hålla igång ett aktivt arbete. I närliggande föreningar kan det därför löna sig att samverka om olika frågor för att ge arbetet en skjuts. Det kan bland annat röra sig om att ha möten tillsammans för att lära av varandra, gemensam fisketillsyn, gemensam fiskekortsförsäljning eller annat. Det kan också vara värt att leta efter frivilliga personer till styrelsearbete eller annat föreningsarbete utanför fiskerättsägarkretsen.

Diskussion med sportfiskare som besöker området eller företag inom besöksnäringen kan ge inspel till förvaltning och service i fiskevårdsområdet eller till besöksnäringens nyttjande av vattnet. Om både fiskerättsägare och företagare inom besöksnäringen upplever nytta av att samverka kan det leda till utveckling av fisketurismen lokalt.

 

För att kunna bedriva ett aktivt arbete är det också viktigt att fiskerättsägarförteckningen hålls uppdaterad och att det finns en sändlista till föreningens medlemmar så att de som vill engagera sig har möjlighet att göra det. En uppdaterad fiskerättsägarförteckning behövs också vid utdelning av föreningens intäkter eller om det blir röstning vid stämman.