Rekrytera personer som inte är fiskevattenägare till styrelsen

I många mindre fiskevårdsområdesföreningar upplevs problem med att bedriva ett aktivt arbete. Ofta är det svårt att få tag i tillräckligt med personer för styrelsearbetet. Om det är svårt att hitta människor som vill ta en aktiv roll i föreningens styrelse bland fiskevattenägarna i området kan föreningen jobba med att rekrytera ledamöter till styrelsen i en bredare krets. Det kan vara till exempel engagerade sportfiskare, turismföretagare eller andra med föreningsbakgrund. Det är viktigt att ha en engagerad styrelse så inte enskilda ledamöter får dra ett alltför stort lass. Bland samtliga ledamöter är det viktigt med en förståelse för att det är föreningens fiskerättsägare som är uppdragsgivare.

Att exempelvis involvera en aktiv fritidsfiskare i föreningens styrelse kan ha många fördelar. Styrelsen får därigenom kontakt med någon som vistas mycket ute på sjön, fiskar mycket och träffar andra fritidsfiskare. Det kan bidra till att det blir lättare för styrelsen att skaffa sig en bild av vad som behöver göras för att förbättra service och fiskevård. En annan fördel är möjligheten att enklare få feedback på regelförändringar.

Läs mer

Engagera yngre i styrelsearbetet: Aktiv och modern förvaltning i fiskevårdsområdet (sida 38-40)