Vattenytan

Rekommendationer för fiskevårdsområden från Länsstyrelsen i Jönköpings län

Blå åtgärder skog – vattenvårdsåtgärder för dig som skogsägare

Med den här webbplatsen är vår målsättning att ge förslag och inspiration till arbetet i fiskevårdsområdena och hos dig som markägare. Webbplatsen innehåller också mycket hänvisningar till ytterligare information – Sveriges fiskevattenägareförbund, Sportfiskarna, Skogsstyrelsen, Länsstyrelserna med flera gör ett bra arbete med kompetenshöjande material. 

Vår avsikt är att uppdatera webbplatsen med ny information då rekommendationer och kunskap förbättras inom något område. 

Delar av den här webbplatsen har bekostas med pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Projektet Blå åtgärder för dig som är skogsägare – Vad kan du göra och hur?  Projektet har syftat till att höja kunskapsnivån hos skogsägare om vilka enkla åtgärder de kan göra för att förbättra vattenmiljön.

Dekorativ bild: våtmark.