Regler och tillsyn

Information om:

  •     Fiskeregler
  •     Fisketillsyn
  •     Catch and release

Väl avvägda fiskeregler tillsammans med en fungerande tillsynsverksamhet bidrar till ett hållbart fiske och är därför centrala delar av en fiskevårdsområdesförenings verksamhet.

Numera återutsätts en stor del av fångsten vid sportfiske. Ibland är det fiskereglerna som begränsar vilken fisk som får tas upp. Men det beror också i hög utsträckning på fiskarens egna val, som oftast grundar sig i en förhoppning om att bibehålla goda fiskbestånd. Det är viktigt att återutsatt fisk påverkas så lite som möjligt av att fångas och sättas tillbaka.

Catch and release

Att släppa tillbaka fångad fisk kallas ofta ”catch & release”. Det finns flera anledningar till att en fiskare släpper tillbaka fångad fisk. Det kan finnas regler som förbjuder fiskare att avliva specifika arter eller storlekar av fisk. Återutsättning av fisk

Fiskeregler

Regelrekommendationer för olika arter Att det finns regler för hur fisket får bedrivas är idag självklart. Fiskeregler har också en lång historia. Det finns bland annat uppgifter om fiskeförbudsområden för lax i Vänern redan 1866. Behovet av fiskeregler har dock

Två cyklande fisketillsynspersoner.

Fisketillsyn

Att fisketillsynen är en del av fiskevården är något som ibland glöms bort eftersom fokus ofta ligger på konkreta fiskevårdsåtgärder. Men fisketillsynen är viktig eftersom den leder till att fiskeregler följs i större utsträckning och bidrar till minskad påverkan på