Samverkan mellan fiskevattenägare, fritidsfiskare och företagare

Merparten av fisket i Jönköpings län sker på enskilt vatten. Ett väl fungerande samarbete mellan fiskevattenägare, fisketurismföretagare och fritidsfiskare kan underlätta utvecklingen av fritidsfiske och fisketurism lokalt. Samverkan kan t.ex. upprätthållas genom att representanter från företag och fritidsfiskare adjungeras eller ingår i styrelsen, genom att föreningen ordnar externa samråd för andra nyttjare eller på annat sätt.

Via digitala verktyg som iFiskes kundregister finns möjlighet att kommunicera med fiskekortsköpare för att ta in synpunkter på verksamheten eller få hjälp med åtgärdsarbete eller provfiske.

Varför fritidsfiske och fisketurism?

Både fiskevattenägare, fisketurismföretagare och andra lokala företagare kan dra nytta av en ökad fisketurism i länet. Om flera lokala produkter och tjänster erbjuds ökar sannolikt varje fisketurists ekonomiska bidrag till den lokala ekonomin, vilket är positivt för utvecklingen av en levande landsbygd.

Fritidsfiske och fisketurism kan öka fiskevattenägarnas intäkter från fiskekortsförsäljning. Stuguthyrning kan utgöra en extra inkomstkälla för fiskerättsägare eller andra med boendemöjligheter. Kompletteras boendemöjligheter med digital försäljning av fiskekort och till exempel båtuthyrning eller båtramp har man kommit långt i tillgängligheten och service för fiskegäster.

Ökat värde av resursen ökar intresset för en aktiv och långsiktigt hållbar förvaltning. Ökade intäkter till fiskevårdsområdet kan innebära att arbete åt föreningen kan arvoderas eller att föreningen kan köpa investeringar och tjänster utifrån.

Dekorativ bild: Stuga och båtar.
Foto: Fishing in Sweden.

Mer läsning

Fånga fiskresursen: https://www.vattenagarna.se/bestall-bocker-mm/bestall-studiebocker

Fritidsfiske och fisketurism – en sammanställning för Jönköpings län