Tillgänglighet

För att underlätta möjligheten att fiska är det viktigt att tillgängliggöra fisket på ett så bra sätt som möjligt. Informationen har delats upp i tillgänglighet till fiskekort respektive tillgänglighet till information och service på plats. Kapitlet innefattar också områden där det redogörs extra noggrant för hur man kan anpassa en fiskeplats för rullstolsburna och vad som är viktigt att tänka på då man anlägger båtramper.

Förutom att förbättrad tillgänglighet underlättar fisket så är det också bra för:

  •           att styra besökare (till exempel få dem att parkera och grilla på avsedda platser)
  •           att minska påverkan från fisket (bra och lättillgänglig information om fiskereglerna får fler att följa dem)
  •           underlätta föreningens verksamhet (digitala fiskekort som innebär mindre arbete med fiskekortsförsäljning och fler sålda kort)
  •           marknadsföring av föreningens fiskemöjligheter