Om oss

Webbplatsen www.vattenytan.se är framtagen av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Arbetet började med vår ambition att ta fram rekommendationer och tips för fiskevårdsområdesföreningarna i länet. Ambitionen är att arbeta vidare med mer vattenknuten information, bl.a. restaureringsarbete och fiskevård, samt våtmarker.

Det är Fiskeenheten på Naturavdelningen på Länsstyrelsen i Jönköpings län som är ansvarig för innehållet på webbplatsen. Mer information om vår verksamhet och om fisket i länet hittar du här: https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/djur/fiske.html

Mer information om Länsstyrelsen i Jönköping hittar du på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/jonkoping