Finansiering

När du som markägare eller fiskevårdsområdesförening vill göra åtgärder som gynnar naturvärden kan du söka bidrag. Det finns olika bidrag beroende på vart du vill göra åtgärden, vilken typ av åtgärd du vill göra samt beroende på om du är markägare eller annan berörd part. Se i länkarna nedan vad som kan passa i ditt fall.

Mer läsning

Havs- och vattenmyndighetens sammanställning av bidragsmöjligheter riktade till vattenåtgärder: Bidrag, utlysningar och anslag (havochvatten.se)

Sammanställning av bidragsmöjligheter (mer än bara vattenåtgärder) hos Länsstyrelsen i Västra Götaland: Var finns pengarna? (lansstyrelsen.se)