Hänsyn vid jordbruk och skogsbruk

Som markägare kan du göra stor skillnad för vattenkvalitet och livet i vattnet genom hur du sköter om dina marker, både vid jordbruk och skogsbruk. Här hittar du inspiration hur du kan arbeta!

Informationen har tagits fram inom projektet ”Blå åtgärder skog – vattenvårdsåtgärder för dig som skogsägare”.