Sammanslagning av fiskevårdsområden

I Södra Sverige och inte minst Jönköpings län finns många små fiskevårdsområden (se kartbild). I vissa fall kan sammanslagning av områden vara en lämplig åtgärd som kan leda till:

  • mer ändamålsenlig förvaltning, t.ex. genom att flera områden utefter en vattendragssträcka slås samman.
  • ökad möjlighet att sätta samman en engagerad och aktiv styrelse.
  • ökat genomförande av fiskevårds- och serviceåtgärder
  • underlättad föreningsadministration
  • förbättrad tillgänglighet genom gemensam fiskekortsupplåtelse
  • gemensamma regler
  • förbättrad föreningsekonomi
Karta som visar fiskevårdsområden i Södra Sverige.

En sammanslagning bör utgå ifrån medlemmarnas önskemål och ställningstagande och beakta ekonomiska, sociala och miljömässiga förutsättningar. I ett inledande skede kan frågan diskuteras vid respektive förenings årsstämma. Länsstyrelsen och berörda kommuner kan kontaktas för rådgivning och ansökan om bidrag.

Om de båda föreningarna som vill slå sig samman har uppdaterade fiskerättsägareförteckningar kan dessa slås ihop till en gemensam som då får korrigeras med nya andelstal. I så fall kan ansökan om sammanslagning utan en ny förrättning lämnas till Länsstyrelsen.

Mer läsning

Aktiv och modern förvaltning i fiskevårdsområdet (sida 13-16)

Att bilda fiskevårdsområde – så här går det till! (fr.o.m. sida 13 finns information om hur processen vid bildande går till, en process som kan underlättas avsevärt om det finns uppdaterade fiskerättsförteckningar för föreningarna som slås samman)