Samverkan mellan fvof


Gemensam förvaltning

I främst mindre sjöar och små fiskevårdsområden eller sjöar som ligger nära varandra kan gemensam förvaltning vara aktuellt. Det kan inte minst vara lämpligt i områden som har gemensamma fiskbesteånd eller där fisk rör sig mellan områdena, t.ex. områden som ligger efter varandra utefter en åsträcka. Detta kan förbättra fiskevården, minska det administrativa arbetet för medlemmarna och bidra till ökad aktivitet.

Samarbetet kan bland annat innebära att möten, fiskeregler och information samordnas. Gemensamma fiskeregler i flera fiskevårdsområden utefter en åsträcka gör det enklare för fiskegäster att följa reglerna, vilket leder till förbättrad regelefterlevnad. Detta underlättar också en samordnad fisketillsyn.

Gemensamma möten

Ökad samverkan i form av gemensamma möten kan vara positiva. Åtgärder som berör ett visst fiskevårdsområde kan även påverka vattenmiljö och fiskbestånd i vattensystemets omgivande sjöar och vattendrag om dessa är förbundna. Förslag och aktuella frågor kan diskuteras vid gemensamma områdesträffar och på så sätt leda till gemensamma målbilder i vattensystemet. Genom att hålla gemensamma möten kan det också vara lättare att engagera externa föreläsare.

Samordnad fisketillsyn

Samordnad fisketillsyn kan bidra till att förebygga olovligt fiske, då information om olaga fiske i ett område kan vara till stor nytta för ett annat. Det kan också innebära att det är lättare att rekrytera fisketillsynspersoner och öka antalet fisketillsynstillfällen om tillsyn kan ske i flera fiskevårdsområden under samma tillsynspass. Tillsynsförordnandet måste i dessa fall omfatta samtliga fiskevårdsområden där tillsyn ska bedrivas, vilket är viktigt att komma ihåg då tillsynspersoner ansöker om förordnande hos Länsstyrelsen.

Dekorativ bild: Fisketillsynsbåt.

Gemensam fiskekortsförsäljning

Försäljning av ett gemensamt fiskekort och införande av liknande fiskeregler kan göra fisket mer lättillgängligt och göra det lättare att sätta sig in i reglerna för fisket. Det kan vara särskilt viktigt att utvärdera möjligheten i områden där fiskaren naturligt besöker flera fiskevårdsområden under sin vistelse, till exempel utefter en åsträcka. Det finns flera goda exempel på hur man löst gemensam fiskekortsförsäljning. T.ex. har Norra Bunns fvof, Södra Bunns fvof och Kvarnsjöarnas fvof ett gemensamt veckokort.