Rekommendationer för olika arter

Här finns rekommendationer uppdelade per art för abborre, gädda, gös och öring. 

På varje sida hittar du information om: 

– Artens biologi

– Lämpliga fiskeregler

– Praktisk fiskevård

– Uppföljning

– Mer läsning