Samverkan mellan fiskevattenägare, fritidsfiskare och företagare

Dekorativ bild: Stuga och båtar.

Merparten av fisket i Jönköpings län sker på enskilt vatten. Ett väl fungerande samarbete mellan fiskevattenägare, fisketurismföretagare och fritidsfiskare kan underlätta utvecklingen av fritidsfiske och fisketurism lokalt. Samverkan kan t.ex. upprätthållas genom att representanter från företag och fritidsfiskare adjungeras eller ingår i styrelsen, genom att föreningen ordnar externa samråd för andra nyttjare eller på annat […]

Rekrytera personer som inte är fiskevattenägare till styrelsen

Vybild över en sjöyta

I många mindre fiskevårdsområdesföreningar upplevs problem med att bedriva ett aktivt arbete. Ofta är det svårt att få tag i tillräckligt med personer för styrelsearbetet. Om det är svårt att hitta människor som vill ta en aktiv roll i föreningens styrelse bland fiskevattenägarna i området kan föreningen jobba med att rekrytera ledamöter till styrelsen i […]

Sammanslagning av fiskevårdsområden

Karta som visar fiskevårdsområden i Södra Sverige.

I Södra Sverige och inte minst Jönköpings län finns många små fiskevårdsområden (se kartbild). I vissa fall kan sammanslagning av områden vara en lämplig åtgärd som kan leda till: mer ändamålsenlig förvaltning, t.ex. genom att flera områden utefter en vattendragssträcka slås samman. ökad möjlighet att sätta samman en engagerad och aktiv styrelse. ökat genomförande av […]

Samverkan mellan fvof

Dekorativ bild: flöte

Gemensam förvaltning I främst mindre sjöar och små fiskevårdsområden eller sjöar som ligger nära varandra kan gemensam förvaltning vara aktuellt. Det kan inte minst vara lämpligt i områden som har gemensamma fiskbesteånd eller där fisk rör sig mellan områdena, t.ex. områden som ligger efter varandra utefter en åsträcka. Detta kan förbättra fiskevården, minska det administrativa […]

Uppdatering av fiskerättsägarförteckning och stadgar

Uppdatering av fiskerättsägarförteckning Uppdatering av stadgar Uppdatering av fiskerättsägarförteckning Att hålla fiskerättsägarförteckningen aktuell är nödvändigt för att kunna sköta bland annat omröstningar eller utdelning till föreningens medlemmar. Det är viktigt att kallelse till årsstämma och annan information som berör hela föreningen når ut till alla fiskerättsägare. En uppdaterad fiskerättsförteckning innebär också att fisketillsynsarbetet underlättas. Fiskevårdsområdesföreningen […]

Målsättning och prioriteringar

Dekorativ bild: två gäddor.

För att föreningens arbete ska utvecklas i en viss önskvärd riktning finns det behov av en plan och en vision för hur man vill att fiskevårdsområdet ska utvecklas. Det underlättar för en långsiktig förvaltning och kan vara till hjälp för att säkerställa kontinuiteten i verksamheten till exempel då delar av styrelsen byts ut. Förvaltnings- och […]