Båtramp och parkering

Rampens lutning och mått Material Brygga och förtöjning Parkering och svängrum Vägledning och information Juridiska förutsättningar Kostnad och finansiering Rampens lutning och mått En viktig parameter vid utformning av båtramp är lutningen. Det ska dels vara en så pass liten lutning att det är enkelt att köra upp för rampen med lastad båttrailer och samtidigt […]

Tillgänglighet för alla

För att en fiskeplats ska vara tillgänglig måste hela kedjan från att förbereda sig inför besöket till att komma hem igen upplevas som tillgänglig. Därför beskrivs här alla delar av besöket och de anpassningar som behöver göras för att hela besöket ska vara tillgängligt. Den här sidan är lång. Materialet finns också som nedladdningsbar pdf […]

Service

Båtuthyrning Grillplatser Landfiskeplatser och bryggor Båtuthyrning Tillgång till båt öppnar möjligheter för många sportfiskare. Om man inte har tillgång till egen båt eller om det saknas båtramp är båtuthyrning ett bra alternativ. I fiskevatten med begränsad framkomlighet längs strandkanten kan tillgång till båt avsevärt förbättra möjligheten till fiske. Båtar kan hyras ut av exempelvis fiskevårdsområdesföreningen, […]

Information

Webbinformation Information på plats Information på fiskekort Webbinformation För att underlätta möjligheten att fiska i fiskevårdsområdet så bör information om området finnas tillgänglig på internet. Det är viktigt att informationen hålls aktuell så fiskare har möjlighet att få tillgång till korrekt information. Informationen bör därför granskas åtminstone en gång årligen. Bland annat följande kanaler är […]

Fiskekort

Webförsäljning av fiskekort Olika typer av fiskekort Fiskekortspriser Läs mer Webförsäljning av fiskekort Genom att sälja fiskekort via internet ökar tillgängligheten och försäljningen av fiskekort. Merparten av alla som fiskar vill köpa fiskekort! Genom att göra det enklare att köpa kort ökar därför försäljningen. Många är medvetna om att pengarna används till att förbättra fiskförvaltning […]