Intensivrapportering

Med intensivrapportering menas att ett begränsat antal fångstrapportörer rapporterar allt sitt fiske inom området. Till skillnad mot vanlig fångstrapportering så kan man få mer information från varje enskilt fisketillfälle och mer standardiserade svar från intensivrapportörer. Uppgifter om hur länge man fiskat per tillfälle är viktigt för att informationen ska kunna användas i förvaltningssyfte.

Förslag till formulär för intensivrapportering.

Intensivrapportering ska inte ses som den enda övervakningsmetoden av fisk. Däremot kan uppgifterna komplettera andra undersökningsmetoder väl. Exempelvis fångas gädda inte i den utsträckning som önskas i nätprovfiskeundersökningar och bedömningar av gösbestånd görs bättre med information från både nätprovfiske och en väl fungerande intensivrapportering.

De som ombeds vara intensivrapportörer bör vara engagerade sportfiskare som fiskar mycket i den aktuella sjön. Helst ska de fisketillfällen som rapporteras ske så likartat som möjligt. För att locka personer att delta i intensivrapportering kan ett skäligt arvode eller någon annan belöning vara aktuellt.

Data från intensivrapportörer bör inte användas som underlag för att beräkna fritidsfiskets fångster, eftersom intensivrapportörer sannolikt inte motsvarar en genomsnittlig fiskare. Däremot kan informationen påvisa trender i fångsteffektivitet som därmed kan antyda trender även för fiskbestånden i stort.

Mer läsning

Exempel på fångstrapporteringsformulär: journal_SFVOF_exempel.xls 

Exempel på förenklat fångstrapporteringsformulär: journal_SFVOF_exempel_förenklad.xls

Goda exempel på användandet av intensivrapportering finns från Storsjön, Gästrikland: https://www.fiskekort.se/fiskestorsjon/

Exempel på hur materialet använts för förvaltningen av Storsjöns gösbestånd (sida 5-8): https://www.fiskekort.se/wp-content/uploads/2020/11/Forvaltningsplan-2022.pdf

Exempel på fångstrapporteringsformulär har publicerats med tillåtelse av Storsjöns fiskevårdsområdesförening.