Fångstrapportering

Fångstrapportering kan användas för att följa fiskbestånds förändringar över tid. Fångstrapporteringen kan också fungera som en form av marknadsföring av fiskevattnet. Rapporteringen kan göras av alla och bör vara enkelt att utföra för att generera mycket data. Det är fördelaktigt om rapporteringen kan göras digitalt direkt efter fisket. Påminnelse om att fångstrapportera med länk till digital fångstrapport är en hjälp för fiskaren och kan erbjudas av förmedlare av digitala fiskekort.

Förutom att göra det så enkelt som möjligt att rapportera ökar rapporteringsfrekvensen ytterligare om föreningen kan motivera varför det är bra att fångstrapportera:

  • Det huvudsakliga motivet är att få underlag för förvaltningen av fisket. Med en god förvaltning ökar förutsättningarna för hållbara fiskbestånd och därmed möjligheterna till ett bra fritidsfiske.
  • Fångstrapporterna genererar data om medelfångst (fångst per ansträngning). Med ett tillräckligt stort dataunderlag kan förändringar i medelfångst antyda förändringar i fiskbeståndens storlek.
  • Med kompletterande uppgifter om fiskets omfattning från fiskekortsförsäljningen kan fiskekortsköparnas totala uttag av fisk samt mängd återutsatt fisk beräknas.
  • Fångstrapportering av gädda, samt stora individer av abborre och gös kan bidra i särskilt hög utsträckning till förvaltningen eftersom standardiserade nätprovfisken fungerar sämre för uppföljning av dem.

För att inte resultatet ska bli alltför slumpmässigt krävs att en tillräckligt stor andel av de fiskande fångstrapporterar. Det finns en risk att fritidsfiskare med storfångster undviker fångstrapportering eftersom de vill behålla sitt smultronställe för sig själva. Risken kan förebyggas genom att erbjuda dold fångstrapportering som inte visas publikt och genom att vara tydlig med syftet.

Mer läsning

Digitala fiskekortsförmedlare som erbjuder fångstrapportering:

Egna fångstrapporteringssystem fvof: