Hänsyn inom skogsbruket

Länsstyrelsens informationsfilm om Skogsbruk nära vatten som tagits fram inom projektet Grip on life. Se Länsstyrelsens film om Skogsbruk nära vatten direkt på youtube: Skogsbruk nära vatten – YouTube Kantzon En fungerande kantzon är något av det viktigaste för en bra vattenmiljö. Kantzonen bidrar med en rad funktioner i vattendraget, bland annat: Hur bred en […]

Hänsyn inom jordbruket

Länsstyrelsens film om hur man kan ta hänsyn till vattendrag inom Jordbruket framtagen inom projektet Grip on life Se filmen direkt på youtube här: Jordbruk nära vatten – YouTube Kantzoner i jordbruksmark En fungerande kantzon är något av det viktigaste för en bra vattenmiljö. Kantzonen bidrar med en rad funktioner i vattendraget, bland annat: En […]